Home » Litt historie » Handelsstedet

Finnvik – et viktig og livlig handelssted i Vindafjorden

Fra tiden rundt århundreskiftet og frem til 1960-årene var Finnvik et viktig og livlig handelssted. Her var det krambod og postkontor, skipsekspedisjon, skole, små-indundstri som tønnebøkring og båt byggeri, og sist men ikke minst – småbruk og fiske.